Finanse i Księgowość

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • prowadzenie księgowości stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • ustalanie zaliczek podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji ryczałrtowych
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  PIT-36, 36L,PIT 37, PIT-28 I INNE

Ponadto

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • zwroty VATu w budownictwie mieszkaniowym.
 • rozliczanie projektów unijnych,
 • obsługa działalności rolniczej
 • sporządzanie sprawozdań z korzystania ze środkowiska

Usługi księgowo-finansowe

Pomoc dla przedsiębiorców